Ik heb U lief, Lief Vrouwke …

OLV HemelvaartIk heb U lief, Lief Vrouwke,
die daar zo stille staat …
met op Uw mild gelaat,
die wondere glans
van deernis en erbarmen
met zondaars, zieken, dolaards, armen.
Zie, biddend komen zij U groeten,
vertrouwvol leggend aan Uw voeten,
hun vele zorgen, angst en pijn …
Hun mensenharten, o zo klein!

Ik heb U lief, Lief Vrouwke,
die daar zo stille staat …
in lelieblank gewaad.
Met op uw hoofd
een gouden kroon van waardigheid.
Terwijl U liefdevol
uw armen openspreidt
en ons bekijkt … alsof ge ons uit wilt noden,
te zijn met U – ver en nabij.
Gods Liefdeboden in deze tijd van haat en nijd
en te beminnen, wereldwijd!

Ik heb U lief, Lief Vrouwke,
die daar zo stille staat…
Bij nacht en dageraad,
omgeven door de gloed van ’t tere kaarsenlicht;
Ach! Houdt Uw ogen wakend toch gericht
op deze ontmoedigde wrede wereld …
die God schiep,
zo mooi, met zonneschijn, met dauw bepareld!

Toe, help ons Moederke,
steeds goed te wezen zoals Gij.
En blijf in leed en vreugde,
in dood en leven,
ons nabij!

Jodi Lourdes 1983

Ik heb U lief, Lief Vrouwke … Meer lezen »

Tuin

tuinLogo
De bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
En iedereen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien

(Uit: Liggen in het gras; Toon Hermans)

Tuin Meer lezen »

In de lente gebeden

indelente
In het licht van maart
loof ik U
om het lengen van de dagen.

In de lucht van april
prijs ik U
om de trekvogel op het dak.

In de zon van mei
eer ik U
om het bloeien van de bomen.

In de warmte van juni
dank ik U
om de liefde van de mens.

In de lente gebeden Meer lezen »

Geef me nog vijf minuten, Heer

klok
Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor de brief die ik niet schreef,
waardoor in een mensenhart
een koude leegte bleef.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor het antwoord dat ik niet sprak,
waardoor ik in een mensenhart
misschien iets kostbaars brak.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor een lach, spontaan en blij,
waardoor ik warmte breng
en sfeer in de huizen rondom mij.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor een traan die ik niet liet,
waardoor een ander
eenzaam bleef van verdriet.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor wat ik niet heb gedaan,
ofschoon gij vele kansen gaf
die ik voorbij liet gaan.

Geef me nog tien minuten, Heer,
misschien dat het dan wat wordt.
Ach, geef me heel mijn leven, Heer,
minuten zijn zo kort.

(Uit: WWW… Wijze Woorden Wisseling. Bundeling van teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 2000-2001, p.77)

Geef me nog vijf minuten, Heer Meer lezen »

Kerstmis – Tastenderwijs nabij


Op vele manieren kan je ervaren dat het Kerstmis wordt:
je ziet de lichten in de straten en aan de huizen,
je hoort kerstmuziek in de winkelpanden,
op kerstmarkten kan je proeven en drinken,
je voelt de eindejaarsdrukte als je iets gaat kopen.

Dat alles is de buitenkant van Kerstmis.
Aan zijn buitenkant is Kerstmis
buitengewoon tastbaar en ervaarbaar.
Je kan er niet aan voorbij.
Kerstmis is zelfs zo tastbaar en ervaarbaar
dat er soms geen ruimte is voor de binnenkant.
De feestelijk gedekte tafel, de versierde huiskamer,
de kerstboom met ballen en slingers,
is er in die herberg nog plaats voor een stal?

In de stal van Kerstmis wordt er iets anders tastbaar.
Er is eigenlijk niet veel te zien:
een kind ligt in een voederbak,
zijn ouders kijken ernaar,
herders komen op bezoek.
Het is een landelijk tafereel.
Het bulkt van de eenvoud.
En toch … juist in dat kind wordt God tastbaar.

Een God die tastbaar wordt, aanraakbaar, zichtbaar.
Het is een mens die ter wereld komt,
maar die mens gaat de wereld
een ander gezicht van God tonen.
Eindelijk is God niet meer ver weg,
na zoveel eeuwen neemt Hij de vorm aan
van een mens die leeft tussen de mensen.

Velen hebben Hem toen aangeraakt.
En nu wil Hij ons aanraken.
Hij strekt Zijn handen uit,
omdat Hij volgelingen nodig heeft.
Hij kijkt naar onze levenswijze
en zoekt of daar Zijn eenvoud is en Zijn dienstbaarheid.
Hij spreekt tot ons woorden van hoop,
opdat wij ons leven in Zijn richting keren.

Laat hem ook door jou ter wereld komen.
Maak Hem weer zichtbaar en tastbaar in onze wereld.
Rik Renckens
COV-provinciaal verbond Limburg

Kerstmis – Tastenderwijs nabij Meer lezen »

Advent

Advent is één van de typische voorbereidingstijden die we in onze Kerk kennen. Je kunt niets goed doen of niets goed vieren, als het niet voldoende is voorbereid.

‘Advent’ is de periode voor Kerstmis. De naam ‘advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. In de adventstijd bereiden we ons voor op het feest van kerstmis en wordt de komst en de wederkomst van Jezus herdacht.
Advent begint altijd op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt de advent altijd 4 zondagen. In kerken (en in veel gezinnen) wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt er een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor Kerstmis branden dus alle kaarsen.

Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruik gemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Advent is meer dan de tijd van versierde dennenbomen en de Kerstman, van vele lichtjes langs de straten en in de huizen, van kerstliedjes die weerklinken in straten en winkels, van mensen die op cadeautjesjacht gaan, van kerststalletjes in etalages en kerken.
Advent is vier weken toeleven naar Kerstmis, het moment waarop we aan elkaar het geboorteverhaal van Jezus vertellen…

Advent Meer lezen »

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

 

15 augustus: de hoogdag van de tenhemelopneming van Maria.

Maria’s liefde tot God draagt haar omhoog.
Jezus’ liefde voor Zijn moeder trekt haar omhoog.
Voortaan deelt zij als eerste mens
de volle heerlijkheid van de heilige Drie-eenheid.
Zo werd zij een teken van hoop voor ieder van ons.

 

Goede Moeder Maria,
als eerste onder de mensen
hebt gij het geluk mogen smaken
van de verheerlijking bij God.
In U zien wij hoeveel God houdt
van wie eenvoudig en nederig is
en alleen de dienst van medemensen op het oog heeft.
Help mij om Uw voorbeeld te volgen in mijn leven van elke dag, in uren van vreugde en pijn.
Dan hoop ik eens en voorgoed
met U te kunnen delen in de uiteindelijke heerlijkheid
die God aan ieder van ons
heeft beloofd.

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Meer lezen »

Stilte

Logo
Ik ontdekte dat ik
minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
En in die stilte
hoorde ik de stem van God.

Soren Kierkegaard

Stilte Meer lezen »

De reisgids en de bijbel

 

Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,
ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
– en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –
“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
”Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
’k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,
bij mij staan er geen aankomsttijden in!”

De reisgids en de bijbel Meer lezen »

God is altijd online

God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.

Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma’s kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer gekraakt.

God is altijd online Meer lezen »

Scroll naar boven