Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

 

15 augustus: de hoogdag van de tenhemelopneming van Maria.

Maria’s liefde tot God draagt haar omhoog.
Jezus’ liefde voor Zijn moeder trekt haar omhoog.
Voortaan deelt zij als eerste mens
de volle heerlijkheid van de heilige Drie-eenheid.
Zo werd zij een teken van hoop voor ieder van ons.

 

Goede Moeder Maria,
als eerste onder de mensen
hebt gij het geluk mogen smaken
van de verheerlijking bij God.
In U zien wij hoeveel God houdt
van wie eenvoudig en nederig is
en alleen de dienst van medemensen op het oog heeft.
Help mij om Uw voorbeeld te volgen in mijn leven van elke dag, in uren van vreugde en pijn.
Dan hoop ik eens en voorgoed
met U te kunnen delen in de uiteindelijke heerlijkheid
die God aan ieder van ons
heeft beloofd.

Scroll naar boven