Bezinning: Niets is vanzelfsprekend

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou?
Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn,
heb je daar ooit bij stil gestaan?

Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint,
dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden?

Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart
als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt.

Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer.
Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden.

Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Bezinning: Niets is vanzelfsprekend Meer lezen »

10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren”

askruisjeAs is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de
stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as
reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en
gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de
takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te
worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren” Meer lezen »

Palmzondag – 29 maart

Op Palm- of Passiezondag begint de Goede Week. Deze start de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

Palmzondag – 29 maart Meer lezen »

Aswoensdag – 18 februari

Leen mij uw handen, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken
en om in scherpe taal
toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al – met Pasen als het kan –
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt

Aswoensdag – 18 februari Meer lezen »

H. Engelbewaarders – 2 oktober

engelbewaarder
Het feest van de Heilige engelbewaarders op 2 oktober is gewijd aan de beschermengelen en wordt eigenlijk als een vervolg op het feest van de aartsengelen (29 september) gevierd. Met dit feest drukt de Katholieke Kerk haar geloof uit dat alle mensen door Gods engelen worden begeleid, beschermd en bewaard. Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door hun bescherming en voorspraak. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God.

H. Engelbewaarders – 2 oktober Meer lezen »

Ik dank U God

Ik dank U, God,
voor alles wat ik van anderen mag ontvangen,
voor de mensen die met mij verbonden zijn,
die trouw zijn in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet delen,
die mij laten delen in hun geluk.

Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij denken,
voor hen die attent zijn in kleine dingen van alledag,
die kunnen troosten,
die een hart vol barmhartigheid bezitten,
die vol van verzoening zijn.

Ik dank U, God,
voor allen die mij kunnen bezielen,
voor mensen die een bevrijdend woord spreken,
die kunnen luisteren,
die zomaar nabij zijn,
die mij rust kunnen geven.

Ik dank U, God,
voor mensen voor wie ik iets mag betekenen,
voor mensen die mijn vriendschap durven ontvangen,
die op mij kunnen wachten,
die mij kansen blijven geven,
die kunnen vergeven.

Zo’n mens was Jezus, Uw Zoon.

Ik dank U God Meer lezen »

Jezus

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets
van hoe Hij sprak en hoe Hij keek.
‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte,
‘k zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek.

‘k zou willen weten of Hij appels at of noten
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond.
Hoe Hij zijn baard geknipt heeft
en zijn neus gesnoten,
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond.

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten,
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt,
en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten,
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid.

maar ik ruik wierook…
plechtig klinkt in alle talen
wat Hij gezegd heeft.
En ik verdwaal in mijn gebed,
want ik zoek de kleuren
van zijn kleed en zijn sandalen,
ik zoek gewoon … DE MAN VAN NAZARETH !

Jezus Meer lezen »

Vastentijd

Tijd om tijd vrij te maken
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
Prediker 3,6

Tijd om los te komen van wat je beklemt
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Johannes 12, 24

Tijd om wat bewuster en ecologischer te leven
Hoe lang nog zal de aarde treuren, zullen gras en bloemen verdorren? Het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners.
Jeremia 12,4

Tijd om (broederlijk) te delen
Is dit niet het vasten dat ik verkies: (…) je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Jesaja 58,6-7

Tijd voor verzoening met je gezin, familie en vrienden
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
Matteüs 5,23-24

Tijd om te bidden
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.
Joël 2,12-13

Tijd om je voor te bereiden op Pasen
Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn (…) Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Marcus 1, 13

www.pastoralezorg.be

Vastentijd Meer lezen »

Scroll naar boven