Geef me nog vijf minuten, Heer

klok
Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor de brief die ik niet schreef,
waardoor in een mensenhart
een koude leegte bleef.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor het antwoord dat ik niet sprak,
waardoor ik in een mensenhart
misschien iets kostbaars brak.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor een lach, spontaan en blij,
waardoor ik warmte breng
en sfeer in de huizen rondom mij.

Geef me nog vijf minuten, Heer,
voor een traan die ik niet liet,
waardoor een ander
eenzaam bleef van verdriet.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor wat ik niet heb gedaan,
ofschoon gij vele kansen gaf
die ik voorbij liet gaan.

Geef me nog tien minuten, Heer,
misschien dat het dan wat wordt.
Ach, geef me heel mijn leven, Heer,
minuten zijn zo kort.

(Uit: WWW… Wijze Woorden Wisseling. Bundeling van teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 2000-2001, p.77)

Scroll naar boven