O.L.Vrouw van Lourdes

Gebed om zich voor te bereiden op het universele feest van O.L.Vrouw van Lourdes

Ik groet u, Maria, arme en nederige vrouw, gezegend door de Allerhoogste!
Maagd van de hoop, profetie van de nieuwe tijden, om de barmhartigheid van de Heer te vieren, om de komst van het Rijk aan te kondigen
en de totale bevrijding van de mens, verenigen wij ons met u in uw lofzang.

Ik groet u, Maria, nederige dienstmaagd van de Heer, glorievolle Moeder van Christus! Trouwe maagd, heilige woonplaats van het Woord, leer ons vol te houden in het beluisteren van het Woord, gehoorzaam te zijn aan de stem van de Geest, aandachtig voor zijn roepen in de intimiteit van ons geweten en voor zijn aanwezigheid in de gebeurtenissen van de geschiedenis.

Ik groet u, Maria, Moeder van smarten, Moeder van alle levenden! Maagdelijke bruid bij het Kruis, nieuwe Eva, wees onze gids op de wegen van de wereld, leer ons de liefde van Christus te beleven en te verspreiden, leer ons met u verbonden te blijven bij de ontelbare kruisen waarop uw Zoon ook vandaag nog wordt gekruisigd.

Ik groet u, Maria, Vrouw van geloof, eerste onder de leerlingen! Maagd, Moeder van de Kerk, help ons rekening te houden met de hoop die in ons leeft, vertrouwen te hebben in de goedheid van de mens en in de liefde van de Vader.

Leer ons van binnenuit de wereld op te bouwen: in de diepte van de stilte en van het gebed, in de vreugde van de broederlijk gedeelde vreugde, in de onvervangbare vruchtbaarheid van het Kruis.

Heilige Maria, Moeder van de gelovigen,
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
bid voor ons.
Amen.
(Paus Johannes Paulus II, 14 augustus 2004)

O.L.Vrouw van Lourdes Meer lezen »

DANKEN

Zou danken soms zijn:
het goede weer zien,
wuiven naar mensen
of groeten misschien?

Zou danken soms zijn:
de hoop die je geeft,
het woord dat je spreekt,
spontaan en beleefd?

Zou danken soms zijn:
een zucht van verlichting,
een steun in de rug,
een hand in je richting?

Zou danken soms zijn:
je vreugde gaan uiten,
na ruzie teruggaan
om vriendschap te sluiten?

Zou danken soms zijn;
voor anderen leven,
tevredenheid tonen
en onrecht vergeven?

Zou danken soms zijn:
vergeten wat griefde
en diep in je hart
antwoorden op liefde?

DANKEN Meer lezen »

Toe, zeg het nu!

Als je iets goeds van me weet, zeg het nu.
Dat ik het horen kan, zien en voelen mag,
zeg het nu.
Blijf niet stilstaan bij mijn negatieve kanten,
maak me blij, zoek het goede dat is in mij,
toe, zeg het nu
Wacht niet tot ik ben heengegaan
en niet meer kan verstaan
waarop ik NU wacht…

Toe, zeg het nu! Meer lezen »

MAAK TIJD…

klokIn de drukke vakantieperiode…

Maak tijd om vriendelijk te zijn,
het is de weg naar het geluk.
Maak tijd om te lachen,
het is de muziek van het hart.
Maak tijd om te geven,
het leven is te kort om egoïst te zijn.
Maak tijd om te rusten,
het is de bron van degelijke arbeid.
Maak tijd om te werken,
er is zoveel te doen.
Maak tijd om te leren,
het is de fontein der wijsheid.
Maak tijd om te luisteren,
er wordt al zoveel gepraat.
Maak tijd om blij te zijn,
het is het geheim van de jeugd.
Maak tijd om te beminnen,
het is de kracht van het leven.
Maak tijd om te danken,
het leven is zo schoon!

MAAK TIJD… Meer lezen »

O.L.Vrouw Hemelvaart

vlagDe tenhemelopneming van Maria.
Maria’s liefde tot God draagt haar omhoog. Jezus’ liefde voor Zijn moeder trekt haar omhoog. Voortaan deelt zij als eerste mens de volle heerlijkheid van de heilige Drie-eenheid. Zo werd zij een teken van hoop voor ieder van ons.

Goede Moeder Maria,
als eerste onder de mensen
hebt gij het geluk mogen smaken
van de verheerlijking bij God.
In U zien wij hoeveel God houdt
van wie eenvoudig en nederig is
en alleen de dienst van medemensen
op het oog heeft.
Help mij om Uw voorbeeld te volgen
in mijn leven van elke dag,
in uren van vreugde en pijn.
Dan hoop ik eens en voor goed
met U te kunnen delen
in de uiteindelijke heerlijkheid
die God aan ieder van ons
heeft beloofd.

O.L.Vrouw Hemelvaart Meer lezen »

VAKANTIE

vlagHeer onze God,

 

wij bidden U vandaag voor al die mensen

die nu met vakantie kunnen gaan.

Hopelijk krijgen ze een heel fijne tijd

en vinden ze een welverdiende rust.

Geef ze een aandachtig oog en hart

om het goede en het mooie te ontdekken

in de mensen en de dingen op hun weg.

Maak dat zij U niet vergeten

maar dankbaar tijd maken om te bidden.

 

Wij bidden ook voor de zovele mensen

die niet op vakantie kunnen gaan,

omdat zij het zich niet kunnen veroorloven,

moeten werken, ziek zijn of gehandicapt.

Geef dat zij niet verbitterd raken

maar vreugde en vrijheid mogen ervaren.

 

God, geef aan iedereen:

een prettige vakantie!

VAKANTIE Meer lezen »

Het wonder van een vogeltje

vogelIk zag een kind met een vogeltje
dat uit het nest gevallen was,
beide handjes beschuttend
rond het warme dons
en het hevig kloppend hartje.

Vandaag nog jij en morgen ik …
Zo zijn we beurt om beurt
de kleine vogel die niet meer kan
in de drukke wereld van vandaag.
Zo zijn we beurt om beurt
het kind dat met beide handen
het zwakke leven wil beschutten
als een broze schat.

Ik zag een kind.
Het hield een vogeltje
heel teder aan z’n hart
en keek met andere ogen
naar de hemel en de aarde.

En ik dacht:
wat een wonder
dat een kleine vogel
een mensenkind veranderen kan.

Het wonder van een vogeltje Meer lezen »

Maria leeft!

OLV HemelvaartMaria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens van wie niemand nog iets verwacht .

Maria leeft in elke kleine mens die niet berust bij minachting of onmacht, maar die – tenminste bij zichzelf – de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft geloven in dat woord: vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.

Maria leeft in elke mens, in iedere gemeenschap van mensen, die zich verzetten tegen de geest van elk-voor-zich, van macht en geweld en van de-sterkste-eerst, en die zich laten bezielen door de God van leven, recht en vrede, door de God die machtelozen op doet staan.

Maria leeft! Meer lezen »

Kom Schepper Geest

espKom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Kom Schepper Geest Meer lezen »

Scroll naar boven