10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren”

askruisjeAs is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de
stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as
reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en
gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de
takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te
worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren” Meer lezen »

24 uur voor de Heer – 14 maart

Paus Franciscus nodigde in zijn ‘vastenbrief 2015’ de gelovigen uit voor een bijzondere gebedswake: ‘24u voor de Heer’!

 

uit de Vastenbrief 2015 van Z.H. Paus Franciscus, PP

Als individu zijn wij dikwijls geneigd onverschillig te zijn voor andermans leed. Wij zijn verzadigd van ontstellend nieuws en beelden die ons over het leed van mensen vertellen en wij voelen tegelijk heel ons onvermogen er iets aan te doen. Wat te doen om ons door deze spiraal van angst en onmacht niet te laten opslorpen?

Wij kunnen in de gemeenschap van de Kerk op aarde en in de hemel bidden. Verwaarlozen wij de kracht van het gebed van zo veel mensen niet! Het initiatief “24 uren voor de Heer“, dat naar ik hoop, in heel de Kerk, ook op diocesaan vlak, op 13 en 14 maart zal plaatsvinden, wil deze noodzaak van het gebed tonen.

 

Om deze oproep te beantwoorden organiseerde het Mariapark een uitstelling van het Heilig Sacrament met aanbidding op zaterdag 14 maart vanaf 8 uur ’s morgens doorlopend tot zondag 15 maart 8 uur ’s morgens. Deze stille aanbidding was speciaal tegen de onverschilligheid en voor de vrede in de wereld. En zeker ook voor alle intenties.

 

Omdat er vrij laat besloten werd ook in het Mariapark een aanbidding te organiseren, was er weinig tijd om de mensen hierover te informeren. We hadden dan ook niet echt een grote opkomst verwacht. Maar buiten onze verwachting zijn er toch veel mensen komen meebidden. De kapel mocht 24 uur lang onophoudelijk de plek zijn waar mensen rust en stilte vonden om te bidden, te bezinnen, of gewoon om te ‘zijn’. Zelfs ’s nachts was er altijd bezetting.

 

We zijn heel dankbaar dat we de gelegenheid gekregen hebben om dit in de vastentijd te kunnen waarmaken. En dank aan iedereen die tijd heeft vrijgemaakt om O.L. Heer gezelschap te komen houden.

 

24 uur voor de Heer – 14 maart Meer lezen »

Palmzondag – 29 maart

Op Palm- of Passiezondag begint de Goede Week. Deze start de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

Palmzondag – 29 maart Meer lezen »

Aswoensdag – 18 februari

Leen mij uw handen, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken
en om in scherpe taal
toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
– voor 40 dagen lang –
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al – met Pasen als het kan –
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt

Aswoensdag – 18 februari Meer lezen »

Paus over de vasten: onthouding moet echt pijn doen

paus_franciscus_photo_newsPaus Franciscus roept de hele kerkgemeenschap op in de vastentijd de vele mensen in materiële, morele en geestelijke nood niet halfslachtig te helpen. “Het zal ons goed doen ons af te vragen waar we afstand van kunnen doen”, verklaarde de paus dinsdag in zijn publieke boodschap.

Hij komt daarmee op voor een echte en overdachte boete tijdens de vastentijd. “Ik wantrouw aalmoezen, die niets kosten en geen pijn doen”, schrijft Franciscus. “Laat ons niet vergeten dat echte armoede pijn doet. Van iets afstand doen, dat geen deel uitmaakt van dit aspect van boete, is onbetekenend”.

God biedt geen verlossing van bovenuit “zoals degenen die aalmoezen uit een deel van de eigen overvloed als een gebaar van medeleven wegschenken”, verklaarde de paus. Dringend noodzakelijk is een kentering van het geweten naar waarden van gerechtigheid, gelijkheid, soberheid en delen. Hij riep daarbij op zich naar Christus te richten, die in zijn armoede rijk was.

De katholieke vastentijd begint met Aswoensdag (op 5 maart).

Paus over de vasten: onthouding moet echt pijn doen Meer lezen »

Scroll naar boven