Info

Verslag Zomerkamp Jongerenwerking

Wij zijn Liesbeth en Lotte, leiding tijdens het kamp van de Jongerenwerking.

We zijn dit jaar naar Affligem gegaan. We logeerden in het jeugdhuis van de abdij van de Benedictijnen dat daar vlakbij was. De leiding vertrok dinsdag 21 augustus om de laatste dingen nog voor te bereiden. De kinderen kwamen woensdag rond 15 uur aan op
de kampplaats. Er waren zeven leiders voor een groep van 31 kinderen. Woensdag, nadat de kinderen aangekomen waren, hebben we een paar kennismakingsspelletjes gespeeld totdat de ouders vertrokken waren. Daarna opende pastoor Lecleir het kamp officieel met een gebed en een kleine uitleg over Benedictus en de abdij waar we verbleven. Toen dat gebeurd was zijn we naar het bos vertrokken voor het groepsverdelingsspel. Na de verdeling van de groepjes heeft Tariq de kampregels uitgelegd en zijn we aan tafel gegaan. We konden zelfs nog buiten eten, wat wel leuk was. Als iedereen klaar was met eten en de afwas gebeurd was, kregen ze een bed toegewezen. Om de dag af te sluiten hebben we nog een spel gespeeld en het avondgebed gedaan. De volgende morgen om 7.30 uur begon de dag voor de kinderen. Als iedereen aangekleed was en beneden stond, werd er per groepje een ochtendgebed gebeden. Daarna was het tijd voor het ontbijt. Als de afwas dan gebeurd was, hield de pastoor een conferentie. Om 10.30 uur was er de mis in een kleine kapel bij de abdij. Na de H. Mis was het alweer tijd om te gaan eten. We speelden na de afwas nog een groot bosspel waar iedereen zijn fantasie in kwijt kon. De leiding, verstopt in het bos, werd geamuseerd door toneeltjes en de creativiteit van de kinderen. De bedoeling van het spel was om in de hemel te geraken. En de conclusie was, omdat niemand erin geslaagd was, dat het moeilijk is om de hemel te bereiken. Na dat leerrijke bosspel was het tijd voor de biecht.

De volgende dag was het tijd voor de dagtocht. De ochtend zag er hetzelfde uit als elke ochtend, behalve de H. Mis die was op locatie deze keer. We vertrokken tegen half elf op de kampplaats en kwamen tegen half twaalf aan bij een klein, net gerestaureerd kapelletje. Na de H. Mis, die opgedragen werd voor het 50-jarig huwelijksjubileum van Walter en Ursula, hadden de kookouders een heerlijke picknick klaarstaan voor ons. Daarna wandelden we verder. Toen we vertrokken gaf Hendrik iedereen een kleine initiatie in het marcheren, maar het werd niet echt lang volgehouden… Omdat sommige kinderen moe werden, zijn een aantal van hen met de auto teruggekeerd. Die kinderen hebben dan gekleid.

Zaterdag was alweer de laatste volledige dag van het kamp. Die avond hebben we ‘bontenavond ‘gedaan. De leiding had een aantal sketches voorbereid en 3 kinderen deden ook een imitatie van een paar deelnemers. Het werd een geslaagde avond aan het kampvuur met een ijsje als afsluiter.
De laatste dag namen we met de ouders deel aan de H. Mis in de abdij en we sloten af met een picknick.
Deze editie van het kamp van de Jongerenwerking was weer de moeite waard.

Bedankt aan de kookploeg en aan onze medeleiding en alle kinderen!

Jubileum

Jubileum 1 – 175 jaar

De kapel van het Mariapark bestaat dit jaar 175 jaar. Burggraaf Du Bus de Gisignies, eigenaar van het kasteel in Oostmalle en op terugreis van Java in 1830, beloofde tijdens een storm de Heilige Maagd Maria een kapel te bouwen als hij behouden zou thuiskomen. In 1837 – precies 175 jaar geleden – liet hij inderdaad de kapel van Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand oprichten op zijn grond.

Jubileum 2 – 30 jaar

In de helft van de vorige eeuw kwam de kapel en het omliggende park volledig in verval. Decennia lang werd ze totaal verwaarloosd. Maar op 13 september 1982 – precies 30 jaar geleden – stelde een zekere Sus Van Hoeck aan Walter en Ursula voor om samen met een aantal vrijwilligers het park, de grot en de kapel terug op te knappen. 30 jaar later is het Mariapark van Oostmalle een begrip in de regio en ver daarbuiten.

 

Jubileum 3 – 50 jaar

Mensen die niet graag in de belangstelling staan toch in de bloemetjes zetten is een netelige opdracht. Toch wil de redactie hier niet voorbij gaan aan het 50-jarig huwelijksjubileum van de grote bezielers van het Mariapark: Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter. Op 28 augustus 1962 – precies 50 jaar geleden – gaven ze elkaar hun ja-woord. Dat dit ja-woord hen zou leiden naar het Mariapark konden ze toen moeilijk voorzien: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Wat Walter en Ursula in al die jaren onbaatzuchtig gepresteerd hebben is moeilijk in enkele woorden te omvatten. Maar één ding is zeker: 50 jaar geleden zijn twee geweldige mensen in de echt verbonden en daardoor een eenheid geworden die de kracht gevormd heeft om de hun toegewezen taak in het Mariapark op de schouders te nemen.
Proficiat met jullie gouden jubileum!

Inspiratie trofee

Walter en Ursula ontvingen deze week de inspiratie trofee die uitgereikt wordt door het Inspiratie Magazine.
‘Inspiratie Magazine’ is een positief, inspirerend en opbouwend blad voor de hele familie. Het brengt de mooie en bijzondere initiatieven van mensen, organisaties en kerken voor het voetlicht. Zo vaak is het geloof een bron van inspiratie voor indrukwekkende acties. Daarnaast publiceren ze artikelen van deskundigen op de raakvlakken van geloof, psychologie en pedagogie.
Dit – Nederlands – magazine geeft telkens een ‘Inspiratie Trofee’ uit aan iemand die zich al jarenlang inzet voor een goed doel, klein of groot.
Walter en Ursula werden door enkele medewerkers van het Mariapark voorgedragen aan de redactie van ‘Inspiratie Magazine’, die prompt op bezoek kwamen in het park. Het gevolg was een mooi artikel in dit tijdschrift over het Mariapark en de bezielers ervan. Een fijne attentie in dit jubileumjaar!

Lees hier het artikel: inspiratie-trofee
Bron: www.inspiratiemagazine.nl

Scroll naar boven