Archief voor 2016

De Jongerenwerkingdinsdag 5 april 2016


De volgende jongerendag voor de min13-jarigen gaat door op zaterdag 23 april in het Mariapark.


Bezinning: Niets is vanzelfsprekendzondag 27 maart 2016


Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou?
Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn,
heb je daar ooit bij stil gestaan?

Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint,
dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden?

Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart
als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt.

Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer.
Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden.

Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.


Bedevaart naar Banneuxzaterdag 5 maart 2016


Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux gaat door op zondag 17 april .


10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren”dinsdag 9 februari 2016


askruisjeAs is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de
stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as
reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en
gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de
takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te
worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.


De jongerenwerkingmaandag 8 februari 2016


De volgende jongerendag gaat door op zaterdag 13 februari in de Foyer de Charité in Bonheiden.

We starten om 9.30 u en sluiten af met een H.Mis om 16.00 u.

Iedereen is hierbij welkom!

Adres: Zellaerdreef 1, 2820 Bonheiden

Inscrijven via http://www.mpmin.be/


Het Kinderkoorzondag 7 februari 2016


PNnLIAOp het komende programma staan:

  • Nu de drukke kerstperiode voorbij is, repeteren we weer met volle inzet voor de viering van
    11 februari, het feest van O.L.Vrouw van Lourdes.
  • Opluisteren van de Paasmis in het rusthuis Ter Bleeke te Oostmalle,
    op Paaszaterdag 26 maart om 13.45h.
  • En we denken ook al aan de repetities voor het opluisteren van de H. Mis
    naar aanleiding van de opening van de Meimaand.

Feest- en herdenkingsdagen februarivrijdag 5 februari 2016


02/02: O.L.V.Lichtmis – Opdracht van de Heer

10/02: Aswoensdag

11/02: O.L.V. van Lourdes

18/02: H. Bernadette

20/02: ZZ.Francisco en Jacintha (Fatima)


Herdenking 1e verschijning O.L.V. van Lourdesvrijdag 5 februari 2016


LourdesOp donderdag 11 februari herdenken we de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. Dit

vieren we met een H. Mis om 19 uur in de kapel van het Mariapark. De viering wordt voorgegaan

door E.H. pastoor Frans Wouters. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.