Algemene mededeling

Beste Nieuwsbrieflezers,

We plannen enkele wijzigingen aan onze Nieuwsbrief en daardoor ontvangt u deze keer een Nieuwsbrief voor de periode oktober, november, december en januari.

Vanaf februari 2016 zullen we onze Nieuwsbrief driemaandelijks opstellen in plaats van elke twee maanden. We zullen ook niet meer zo uitgebreid ingaan op de voorbije activiteiten, maar vooral aandacht geven aan de activiteiten die de komende maanden plaatsvinden.

Gezien u voortaan dus een afgeslankte versie van onze Nieuwsbrief zult ontvangen, hebben wij besloten om de kosten voor het abonnement te behouden op 6 euro.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u uiteraard steeds terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Walter Huybrechts
voorzitter vzw Mariapark

Algemene mededeling Meer lezen »