Mariahulde bij de zusters Clarissen

Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) is er om 15.00 h een Mariahulde bij de zusters Clarissen in Turnhout. Ons kinderkoor is door de zusters gevraagd om deze viering te komen opluisteren.
Dit is een zeer mooie viering, door de jongeren verzorgd met kaarsen en bloemenhulde aan Onze-Lieve-Vrouw.
De zusters nodigen iedereen uit om mee te vieren: Zusters Clarissen, Heizijde 33 te Turnhout.

Mariahulde bij de zusters Clarissen Meer lezen »

Kom Schepper Geest

espKom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Kom Schepper Geest Meer lezen »

Scroll naar boven