Kerstmis in het Mariapark

Kempische kerststal
In de verwarmde kapel van het Mariapark stelt een kunstenaar zijn kempische kerststal tentoon. Een schitterend stuk, dat perfect tot zijn recht komt in de kapel. Van 15 december tot en met 6 januari doorlopend geopend van 13 uur tot 18 uur, of na afspraak. De toegang is gratis. Er worden kerstliederen gezongen, kerstverhalen verteld en er wordt samen gebeden. ’s avonds is het park sfeervol verlicht.

Kerstspel
Op zondag 20 december om 14 uur: Kerstspel in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum, vlak naast het Mariapark. Ons kinderkoor zingt kerstliederen en ons toneelgezelschap speelt een nieuw kersttoneelstuk. De toegang is gratis.

Kerststallententoonstelling
Van 15 december tot 6 januari loopt er een kerststallententoonstelling in de ontmoetingsruimte van het Mariapark. Unieke stukken, gemaakt door unieke kunstenaars. En ook hier is de toegang gratis!

Optreden van het muzikale duo ‘GeBaK’
Op zondag 3 januari is er in de kapel opnieuw een optreden van het muzikale duo Elly en Koen van “GeBaK”. Zij brengen een keuze van hun mooiste Nederlandstalige kerst- en luisterliedjes. Liedjes met inhoud om even te bezinnen, zodat we het nieuwe jaar goed kunnen beginnen … onder de zegen van Jezus en op voorspraak van Maria.
In de sfeervolle verwarmde kapel zullen Elly en Koen dit muzikaal programma (duur +/- 45 minuten) drie maal uitvoeren: om 13.30 uur, om 15.00 uur en om 16.30 uur.
Toegangskaarten dienen op voorhand gereserveerd te worden want de plaatsen zijn beperkt!
Reserveren: 03/312.22.16 of per mail: [email protected]

Noveen tot de Heilige Thaddeus

StJudeThaddeusDeze noveen begint op dinsdag 20 oktober en eindigt op woensdag 28 oktober, feestdag van de HH. Simon en Judas Thaddeüs

Vaste gebedsmomenten in het Mariapark

rozenkrans-zwart-2Van 1 november tot 30 april:
We bidden samen in de kapel:

  • Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de kruisweg en het rozenhoedje.
  • Elke 4e vrijdag van de maand gebedsgroep H. Pater Pio om 19.00h.
    De eerstvolgende gebedsgroepen zijn op vrijdag 25/9, vrijdag 23/10 en vrijdag 27/11.
  • Elke 1e donderdag van de maand: Heilig Uur van 18.00h tot 19.00h
    – Aanbidding van het Heilig Sacrament.
    De eerstvolgende aanbiddingen zijn op donderdag 1/10, donderdag 5/11 en donderdag 2/12.

Noveen tot de Heilige Gerardus

H gerardus majella

Deze noveen begint op donderdag 8 oktober en eindigt op vrijdag 16 oktober, feestdag van de H. Gerardus Majella

Het kinderkoor

De tijd vliegt voorbij en dus beginnen we binnenkort al met de zangrepetities voor het kerstspel op 20 december. Alle kinderen zijn welkom. Zangtalent is niet belangrijk, erbij willen horen is voldoende…
En als we flink oefenen kunnen we vast en zeker een bezoekje van de Goede Sint verwachten tijdens een repetitie, zo ergens rond 6 december…

Interessante weetjes

• Met de start van het nieuwe schooljaar zijn de leerlingen van het Vito-Hoogstraten begonnen met de bouw van de nieuwe bergruimte achter de ontmoetingsruimte. Oplevering voorzien in het voorjaar van 2016. We staan versteld van de efficiëntie en het voorbeeldige gedrag van de leerlingen!

• Begin oktober komt de schilder de herstellingen in de kapel afwerken. Dit duurde zo lang omdat de muren kurkdroog moesten zijn. De kapel staat er dan weer piekfijn bij.

• Tot slot willen we onze vrijwilligers nog een keer bedanken voor het vele werk dat ze verzetten. We kunnen ze niet genoeg in de bloemetjes zetten!

Algemene mededeling

Beste Nieuwsbrieflezers,

We plannen enkele wijzigingen aan onze Nieuwsbrief en daardoor ontvangt u deze keer een Nieuwsbrief voor de periode oktober, november, december en januari.

Vanaf februari 2016 zullen we onze Nieuwsbrief driemaandelijks opstellen in plaats van elke twee maanden. We zullen ook niet meer zo uitgebreid ingaan op de voorbije activiteiten, maar vooral aandacht geven aan de activiteiten die de komende maanden plaatsvinden.

Gezien u voortaan dus een afgeslankte versie van onze Nieuwsbrief zult ontvangen, hebben wij besloten om de kosten voor het abonnement te behouden op 6 euro.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u uiteraard steeds terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Walter Huybrechts
voorzitter vzw Mariapark

Kerstspel

Velen vragen ons nu al wanneer het kerstspel doorgaat. Dus hier al goed op tijd de aankondiging ervan:
zondag 20 december om 14 uur in de refter van het Koninklijk Atheneum naast het Mariapark.

Het Kinderkoor

PNnLIAMet veel enthousiasme zijn we weer volop aan het repeteren voor de Mariahulde van 15 augustus.

Zo willen we dank zeggen aan onze Moeder Maria en haar eens extra in de bloemetjes zetten.

Immers, zo dikwijls – zonder het soms zelf te beseffen – vragen we haar om hulp in moeilijke situaties.

Kaarskensprocessie

Op zaterdag 15 augustus is er om halfacht ’s avonds Mariahulde en Kaarskesprocessie in het Mariapark.
We hopen op goed weer, zodat alles buiten kan plaatsvinden. Kaarsen zijn ter plaatse te verkrijgen. Iedereen van harte welkom!

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven,
niets te vragen, deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden,
niets te vragen, deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde,
als ik Moeder zeggen mag.

Scroll naar top