De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

We maken deze nieuwsbrief op het einde van de vastentijd, met de Goede week en Pasen voor de deur. We kunnen amper wachten om de lente en het nieuwe leven te omarmen. Want met Pasen dan verrijzen wij:

’t Is Pasen en de zonne zendtmuzieknoten
weer levensdoende kracht,
het nieuw geboren groen der lent’
al in de weiden wacht.
Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die ’t leven doodt.
’t Is Pasen, ’t is Pasen,
verrijzen wij met d’Heer verrijzen wij.

’t Is Pasen en verrijzenis
zingt elk vol dankbaarheid,
omdat d’Heer verrezen is,
die werd in het graf geleid.
Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die ’t leven doodt.
’t Is Pasen, ’t is Pasen,
verrijzen wij met d’Heer verrijzen wij.

Verrijzen wij met Hem weerom,
de winter is voorbij,
de zomer is daar wellekom.
Met d’Heer verrijzen wij.
Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die ’t leven doodt.
’t Is Pasen, ’t is Pasen,
verrijzen wij met d’Heer verrijzen wij.

Laat dit mooie Paaslied ook bij jullie Verrijzenis brengen.
En de lente … die kan je al volop komen opzoeken in ons geliefde Mariapark.

Met vriendelijke groeten,
De Redactie

Scroll naar boven