Jongerendag 21 december Scherpenheuvel

Belgie_scherpenheuvel_basiliek02De jongerendag van 21 december 2013 zullen de meesten die erbij waren zich herinneren als een tikje anders dan anders. Voor één keer was er namelijk afspraak in Scherpenheuvel! Iets voor halftien stonden de eerste ouders met de kinderen al te popelen. De kinderen waren duidelijk enthousiast en ook wel zo nieuwsgierig naar wat deze dag zou brengen. Het was er duidelijk aan te zien dat de kinderen enthousiast waren. De meesten waren al wel in Scherpenheuvel geweest, maar nog nooit met het Mariapark. Dat gold trouwens ook voor de leiding al bleek algauw alles bijzonder vlot te lopen.
Toen was het tijd om afscheid te nemen van de ouders. De dag kon beginnen. Dag mama, dag papa! En dan op naar ‘ons’ zaaltje. In ontmoetingscentrum De Pelgrim konden we terecht in een comfortabel zaaltje dat die dag voor ons was gereserveerd. We begonnen te zingen.
Voor de catechese in de voormiddag deelden we de groep in twee zodat iedereen min of meer bij leeftijdgenootjes terechtkwam. Met de jongsten trokken we naar de rozenkransweg. Daar kregen de kinderen al wandelend een mooie en boeiende uiteenzetting over de betekenis van de blijde geheimen van de rozenkrans.
De andere groep leerde intussen bij over Maria en de bijzondere rol die zij vervult bij de menswording van Christus.
Terug in ons zaaltje kon iedereen wat op krachten komen met een wafel en limonade. Daarna mochten de kinderen aan de slag met de voorbereiding op de biecht. Voor de biechtgelegenheid zelf konden we gebruikmaken van de kapel van het ontmoetingscentrum. Eerst konden de kleinsten in de kapel. De oudsten konden zich intussen buiten uitleven met een balspel. Na enige tijd werd er dan gewisseld. Na de biecht was de voormiddag voorbij en was het hoog tijd voor de picknick. We aten in ons zaaltje. Iedereen had er duidelijk honger van gekregen! Met nieuwe energie trokken we met zijn allen naar het grasveld achter de Mariahal. Daar had de leiding intussen al een heel hindernissenparcours opgezet. de kinderen werd uitgelegd dat we een hindernissenquiz zouden spelen. De kinderen werden in verschillende groepjes opgedeeld. Dan werden er quizvragen gesteld. Maar voordat de kinderen mochten antwoorden, moesten ze dan eerst het hele parcours uitlopen. Er moest getuimeld worden, gesprongen, gekropen over de grond, met balletjes gegooid worden in een emmer en het laatste stukje moest met een springtouw afgelegd worden. Aan het einde van het parcours mochten ze dan het antwoord zeggen en wie het juist had verdiende voor zijn ploeg een snoepje. Iedereen ging voor het uiterste totdat het tijd was voor de Mis.
We mochten voor de Mis in de basiliek zelf terecht. Verschillende ouders waren al ruim op voorhand gekomen om zelf ook nog wat tijd in Scherpenheuvel door te brengen. Met de Mis sloten we deze mooie dag af. En dat het een geslaagde dag was geweest, was duidelijk af te lezen op de vermoeide maar blije gezichten van de kinderen en van de leiding.
Volgende keer is de jongerendag weer in het Mariapark in Oostmalle op zaterdag 1 maart!
Tariq
Contactadres: [email protected]

Scroll naar boven