Krabben jeuken kriebelen branden

Walter zal zich eind juni nog lang geheugen. Hij kwam onverwachts in aanraking met haartjes van de processierups. Het kostte hem enkele nachten slaap en een bezoek aan de dokter dat geen soelaas bracht – er bestaat namelijk geen remedie tegen de vreselijke jeuk.

Enkele jaren geleden werd het Mariapark tijdens de zomermaanden ook al eens geplaagd door processierupsen. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder zijn de meest bekende gevolgen. Walter had er toen al mee kennis gemaakt. Maar niets wees er op dat het park weer ongewenste bewoners had.

Processierupsen eten steeds ’s nachts in groepen en vervellen in gemeenschappelijke spinsels.
De processierupsen danken hun naam aan de gewoonte om “in processie” vanuit hun spinsels op stammen of dikke takken naar het gebladerte te trekken. De processierupsen hebben een grijs-grauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn getooid met lange haren. In mei komen ze te voorschijn, tijdens het uitlopen van de eikenbladeren. Ze worden volwassen in juni. Vaak worden ze pas opgemerkt, als ze de bomen gedeeltelijk kaal hebben gevreten. Eikenbomen (vooral inlandse, soms ook Amerikaanse) genieten hun voorkeur. Bij gebrek aan voedsel nemen ze ook genoegen met de bladeren van andere boomsoorten.
De rups verdwijnt met de verpopping. Het gevaar is hierdoor echter niet geweken, de haren van de processierups blijven in de boom aanwezig. Het duurt ongeveer 5 jaar voordat de haren vergaan zijn.
Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Toch ondervinden gezonde bomen weinig hinder van een eenmalige vraat. Meestal krijgen de eikenbomen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren omdat de rupsen de knoppen niet eten.
Wie ooit in aanraking kwam met de processierups, zal zich waarschijnlijk de hevige jeukhinder nog wel herinneren. De lange haren, die de rupsen bij verstoring loslaten, kunnen bovendien in het lichaam tot ernstige ontstekingen of astmatische reacties leiden! Ze bevatten immers mierenzuur en zijn voorzien van een weerhaakje.

Walter weet er nu weer alles van. Samen met hem hopen we dat het een uitzonderlijk voorval was. In ieder geval zal hij volgend jaar elke “processie” argwanend in het oog houden.

Scroll naar boven