10 februari Aswoensdag: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult gij wederkeren” » askruisje